مدیریت پسماند

مدیریت پسماند شامل طیف وسیعی از فعالیت ها از مرحله تولید تا دفع پسماند می­باشد این موضوع با توجه به قانون مدیریت پسماند مصوبه 1383 در مجلس شورای اسلامی از الزامات قانونی پیش رو مدیران شهری، روستایی و واحد های صنعتی  محسوب میگردد. امروزه با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه مدیریت پسماند علاوه بر الزامات قانونی از منظر اقتصادی و کاهش هزینه ها و افزایش درآمد مورد توجه مدیران دولتی و بخش خصوصی قرار گرفته است.
شرکت مهندسی مشاور فراز صنعت سبز پایدار با توجه به تجربه درخشان کارشناسان خود در این بخش ارائه دهنده خدمات مختلفی در خصوص مدیریت پسماند به شرح زیر می­باشد:

 • تهیه و تدوین طرح جامع مدیریت پسماند های شهری و روستایی
 • تهیه و تدوین طرح تفصیلی مدیریت پسماند های شهری و روستایی
 • مطالعات اولیه در واحد تولید کننده پسماند به منظور شناسایی و طبقه بندی پسماند
 • بررسی نقاط قوت و ضعف وضعیت حال حاضر مدیریت پسماند در واحد تولید کننده
 • مشاوره در جهت استقرار سیستم مدیریت پسماند در واحد تولید کننده
 • مشاوره در جهت کاهش تولید پسماند و یا کاهش سمیت و خطر پسماند تولیدی
 • مشاوره در خصوص خرید تجهیزات و ماشین ‏آلات مرتبط با مدیریت پسماند
 • طراحی و مکان یابی سیستم ظروف ذخیره پسماند
 • مشاوره جهت شناسایی، آنالیز و طبقه بندی پسماند
 • مشاوره جهت استقرار تیم مدیریت پسماند
 • مشاوره حقوقی کاهش و پیشگیری از جرائم زیست محیطی
 • مشاوره ویژه محیط زیست صنعتی
 • مشاوره اخذ مجوزهای زیست محیطی
 • مشاوره اخذ گواهینامه صنعت سبز
 • مشاوره و تکمیل فرمهای خود اظهاری سازمان محیط زیست
 • مشاوره جهت نگهداری و دفع پسماند
 • مشاوره انتخاب پیمانکار مناسب پسماند
 • طراحی سیستم حمل و نقل پسماندها
 • مطالعه و طراحی مکان های دفن پسماند
 • مطالعه و طراحی استقرار سسیتم های زباله سوز
 • مشاوره جهت عملیات امحاء پسماند های ویژه و ‏صنعتی
 • استقرار سیستم مدیریت یکپارچه پسماند در ‏صنایع کوچک و بزرگ
 • استقرار سیستم مدیریت یکپارچه پسماند در ‏بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی
 • مشاوره، طراحی و نظارت بر سیستم های مرتبط ‏با مدیریت پسماند ‏
 • مشاوره در رابطه با سیستم خوداظهاری مدیریت ‏پسماند